Vedlikehold av eiendom i Molde

Vi utfører blant annet tjenester innen anleggsplanering, legging av asfaltstein og støttemur for bedrifter og privatpersoner.

Vedlikeholdsarbeid siden 2004

Molde Service AS ble stiftet i Molde i 2004, og er et allsidig firma med lang erfaring med innvendig og utvendig vedlikehold av hus og næringsbygg. Molde Service AS er stasjonert i Astrupvegen 13, i nærheten av Kviltorp skole.

verktøy - ikon

VADK-sertifikat

Våre ansatte har kompetansen som kreves for praktisk utførelse av VA-ledningsanlegg. Vi innehar sertifisering til å legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp.

Norsk fagutdanning - Logo